13. Devlet Fotoğraf Yarışması 2008

13. Devlet Fotoğraf Yarışması

AMAÇ

Türk Fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek, son eserlerini bir arada sergilemek, sanat ortamımıza seviye ve canlılık kazandırmak ve buna bağlı olarak da fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığınca “Devlet Fotoğraf Yarışması”nın onüçüncüsü düzenlenmiştir.

KONU
Serbesttir.

KATILIM

Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınlıkları olanlar dışında, Bakanlığımız merkez ve taşra örgütü çalışanları dahil, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, yaşayan tüm sanatçılara açıktır.

Her sanatçı yarışmaya, daha önce her hangi bir yarışmada ödül almamış ve sergilenmemiş en çok üç eseriyle katılabilir.

Yarışmaya eser verecek olan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.

Yarışmaya verilecek eserlerin uzun kenarı 100 cm.den fazla olamaz.

Eserler, sergilenmeye hazır olarak teslim edilmelidir.

Ekteki Form-1 eksiksiz olarak doldurulup üzerinde “ 13. Devlet Fotoğraf Yarışması 2008 “ ibaresi, sanatçının adı ve soyadının yazılı olduğu bir zarfa konularak, eserle birlikte, 20 Ağustos-3 Eylül 2008 tarihleri arasında, (Pazar günleri hariç) saat 17.00’ye kadar, aşağıda belirtilen toplama merkezlerinden birisine makbuz karşılığında elden teslim edilecektir.

Ekteki Form-2, eksiksiz olarak doldurulup eserlerin arkasına iliştirilecektir.

TOPLAMA MERKEZLERİ

* Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğü

Opera/ANKARA

Tel: 0312 310 20 94-95

* İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdürlüğü

İstiklal Cad. No: 131/49 (Atlas Sineması üstü) Beyoğlu/İSTANBUL

Tel: 0212 243 30 53

* İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğü,

Mithatpaşa Cad. No:94 Konak / İZMİR

Tel: 0232 482 03 93

SEÇİCİ KURUL

13. Devlet Fotoğraf Yarışması Seçici Kurulu aşağıda isimleri belirtilen üyelerden oluşur:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi

Güler ERTAN (Sanatçı)

Sıtkı FIRAT (Sanatçı)

Tansu GÜRPINAR (Sanatçı)

Hüsnü GÜRSEL (Sanatçı)

Kazım ZAİM (Sanatçı)

İbrahim ZAMAN (Sanatçı)

Seçici Kurul üyelerinin isimleri alfabetik sıraya göre yazılmıştır.

Seçici Kurul toplantısı için en az beş üyenin katılımı gereklidir.

Değerlendirme toplantısı için yeterli sayıda Seçici Kurul üyesi bulunmaması halinde yeterli sayıda yedek üye çağırılabilir.

DEĞERLENDİRME
Seçici Kurul, 2008 yılı Eylül ayı içerisinde Ankara’da toplanarak, toplama merkezlerine verilen eserleri birlikte değerlendirerek sergiyi oluşturur.

Sergilemeye değer bulunan eserler içinden ödüle değer bulunanları belirler.

ÖDÜLLER

13.Devlet Fotoğraf Yarışması’nda,
Başarı ödülüne değer görülecek 5 adet eserin her biri için;
4.000.-YTL ve Başarı Belgesi verilecektir.
Seçici Kurul, ödüllerin tümünü yada bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.
Yarışmada ödüle değer bulunan eserler, tüm haklarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Koleksiyonuna ait olacaktır.
(Bunlar için ayrıca herhangi bir ücret ödenmeyecektir.)

SERGİLEME
13. Devlet Fotoğraf Yarışması, 2008 yılı Ekim ayında Ankara’da açılacaktır.

ESERLERİN İADESİ

Sergilemeye değer bulunan ve sergiye giremeyen eserlerin iadeleri sergi bitiminde yapılacaktır.

İade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim edildikleri toplama merkezlerinden geri alınmayan eserlerin, kaybından veya uğrayabileceği hasardan Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumlu tutulamayacaktır.

DİĞER

– Katılım Formları ve Şartnameler, Valiliklerden (İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri), ilgili Fakülte ve Dernekler ile Toplama Merkezlerinden ve Bakanlık web sitesi www.kulturturizm.gov.tr adresinden temin edilebilir.

– Kültür ve Turizm Bakanlığı, ödül alan ve sergilemeye değer bulunan eserleri; afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacaktır. Ayrıca bunlar için herhangi bir telif hakkı ödenmeyecektir.

– Kültür ve Turizm Bakanlığı, yarışmaya teslim edilen eserlerin taşınması ve sergilenmesi sırasında gereken tedbirleri alır. Buna rağmen söz konusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek her türlü aksaklıklarda “Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Plastik Sanat Eserlerini Seçme ve Değerlendirme Kurulu”nun kararı geçerlidir.

– Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararları geçerlidir.

– Yarışmaya katılan tüm sanatçılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

KATILAN TÜM SANATÇILARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ.

Katılım Formları ve ayrıntılı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Bir Cevap Yazın